Navigácia

Streda 19. 6. 2019

Partneri

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok športového areálu:

Prevádzkový poriadok ŠA.docx

Zber paiera

Vyhodnotenie:

Zber_2018-2019.xlsx

 

Dňom 1.9.2019 sa mení na zaklade VZN c... stravná jednotka pre stravnikov v ŠJ:

 1. stupeň z 1,01 na 1,21

     II. stupeň z 1,09 na 1,30

Rezijny poplatok    8,- zostava.

Tým, že štat poskytuje od 1.9.2019 dotaciu 1,20 na jedno odobrate jedlo, bude zákonný zástupca

doplacat' pre I. stupeň 0,01 na den a pre II. stupeň 0,10 na den.

Novinky

 • ZŠ Golianová v spolupráci s mestom zorganizovala športové dopoludnie pod názvom „Olympijský festival detí“. Medzi sebou súperili 4 ZŠ: Golianová, SNP, Slobodný vysielač a naša škola Radvanská. Súťažilo sa v atletike a to v behu na 50m a v skoku z miesta, vo vybíjanej dievčat a vo futbale. V atletike za každú školu a ročník boli vybraní dvaja chlapci a dve dievčatá. Radvanským deti si viac prvenstiev odniesli zo skoku z miesta. Zvíťazili aj dievčatá vo vybíjanej a chlapci vo futbale.

  Všetkým medailistom patrí pochvala za výbornú reprezentáciu našej základnej školy.

 • Do galérie Chuť žiť boli pridané fotografie.

  Názov: Chuť žiť

  Chuť žiť je unikátny projekt na Slovensku, ktorý sa zaoberá osvetou, prevenciou a vzdelávaním v problematike porúch príjmu potravy (PPP). Celý projekt je odborne garantovaný a sledovaný.

  Dňa 7.6.2019 sa žiaci, 8. a 9. ročníka zúčastnili na tomto projekte, ktorý prebiehal formou workshopu. Žiaci mali možnosť vypočuť si osobný príbeh Valentíny, ktorá sa lieči na PPP. V druhej časti boli žiaci rozdelení do 2 skupín. Jednu viedla nutričná poradkyňa, čiže mali možnosť sa dozvedieť informácie o stravovaní a overiť si ako vyzerá ich jedálniček. V druhej skupine bola Valentína s pani pedopsychiatričkou Mudr. Marcelou Šoltýsovou, ktoré spoločne so žiakmi diskutovali o PPP.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Vedenie ZŠ: +421484161927
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria