Základná škola, Radvanská 1, Banská Bystrica

 

Navigácia

 • Exkurzia VÚTPHP

   

  Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva (VÚTPHP) Banská Bystrica

  8.4.2014 žiaci 9.A triedy navštívili laboratórium VÚTPHP v B. Bystrici, ktoré  je  jediným špecializovaným pracoviskom na Slovensku zameraným na komplexnú problematiku trávnych porastov. Zaoberá sa komplexným výskumom a starostlivosťou o trávne porasty v znevýhodnených oblastiach, kde sleduje vzájomné interakcie pôda - rastlina - zviera - produkt. Foto tu.....

 • 22. 4. 2014

  Do galérie Veľkonočné aranžovanie boli pridané fotografie.

 • 22. 4. 2014

  Do galérie Návšteva kvetinárstva boli pridané fotografie.

Cezpoľný beh

Družstvo dievčat a chlapcov sa dňa 26. 9. zúčastnilo behu s dĺžkou trate 1,5 km a 2,5 km.

HOREHRONSKÉ HRY MLÁDEŽE

Žiaci a žiačky našej školy sa 3.10. zúčastnili HHM. Pretekali v atletických disciplínach: behy, skoky ,vrhy a hody.

Školská jedáleň

Radvanská 1

Stravné na rok 2012/2013

  O Z N A M

 

Na základe  všeobecného záväzného nariadenia  MÚ – BB,  č. 19/2012 o určení výšky poplatkov

pre školy  a školské zariadenia,  že od 1. septembra 2012 sa zvyšuje finančný limit  na potraviny a to :

 

 

 1. stupeň         z 0,90  €                 na         0,95  €
 2. stupeň       z 0,96   €                na          1,01  €

Zamestn.    z  1,06   €                na          1,12  €

Cudzí stravníci       platba                         2,12  €       

Zároveň  boli mestským zastupiteľstvom odsúhlasené režijné poplatky, ktoré sa budú od žiakov

Inkasovať paušálne  1,00 €  na mesiac, zamestnanci    a cudzí stravníci  1,00€  na mesiac.   

 

Uvedené dávam na vedomie  všetkým  stravníkom  ŠJ  Radvaň, BB.

 

 

                                                                                                              TAJBOŠOVÁ   ved. ŠJ

 

Číslo účtu, na ktoré môžete zasielať stravné je:

4017175948/7500
 

Telefónny kontakt: 048/4162054