Školská jedáleň

Radvanská 1

Stravné na rok 2015/2016

  O Z N A M

 

Na základe  všeobecného záväzného nariadenia  MÚ – BB,  č. 19/2012 o určení výšky poplatkov

pre školy  a školské zariadenia,  že od 1. septembra 2012 sa zvyšuje finančný limit  na potraviny a to :

 

 

  1. stupeň         z 0,90  €                 na         0,95  €
  2. stupeň       z 0,96   €                na          1,01  €

Zamestn.    z  1,06   €                na          1,12  €

Cudzí stravníci       platba                         2,12  €       

Zároveň  boli mestským zastupiteľstvom odsúhlasené režijné poplatky, ktoré sa budú od žiakov

Inkasovať paušálne  1,00 €  na mesiac, zamestnanci    a cudzí stravníci  1,00€  na deň.   

 

Uvedené dávam na vedomie  všetkým  stravníkom  ŠJ  Radvaň, BB.

 

 

                                                                                                              TAJBOŠOVÁ   ved. ŠJ

 

Číslo účtu, na ktoré môžete zasielať stravné je:

 IBAN  SK94 7500 000 000 401 717 59 48

Telefónny kontakt: 048/4162054

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Radvanská 1, Banská Bystrica
    Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
  • Vedenie ZŠ: +421484161927
    Školská jedáleň: 048/4162054

Fotogaléria