Základná škola, Radvanská 1, Banská Bystrica

 

Navigácia

 • Školský rok 2014/2015

  Slávnostné otvorenie školského roka

  2.9.2014

  2.-9.ročník - 8.15 hod.

 • Oznam

  O Z N A M

  Vážení rodičia,

  ak máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo od 2.9. 2014 našu školu, zápis sa uskutoční v týchto dňoch:

 • Prázdniny

  O Z N A M

   

   

  Riaditeľstvo ZŠ  oznamuje, že v dňoch

  30.06. 2014 - 31.08. 2014

Cezpoľný beh

Družstvo dievčat a chlapcov sa dňa 26. 9. zúčastnilo behu s dĺžkou trate 1,5 km a 2,5 km.

HOREHRONSKÉ HRY MLÁDEŽE

Žiaci a žiačky našej školy sa 3.10. zúčastnili HHM. Pretekali v atletických disciplínach: behy, skoky ,vrhy a hody.

Školská jedáleň

Radvanská 1

Stravné na rok 2012/2013

  O Z N A M

 

Na základe  všeobecného záväzného nariadenia  MÚ – BB,  č. 19/2012 o určení výšky poplatkov

pre školy  a školské zariadenia,  že od 1. septembra 2012 sa zvyšuje finančný limit  na potraviny a to :

 

 

 1. stupeň         z 0,90  €                 na         0,95  €
 2. stupeň       z 0,96   €                na          1,01  €

Zamestn.    z  1,06   €                na          1,12  €

Cudzí stravníci       platba                         2,12  €       

Zároveň  boli mestským zastupiteľstvom odsúhlasené režijné poplatky, ktoré sa budú od žiakov

Inkasovať paušálne  1,00 €  na mesiac, zamestnanci    a cudzí stravníci  1,00€  na mesiac.   

 

Uvedené dávam na vedomie  všetkým  stravníkom  ŠJ  Radvaň, BB.

 

 

                                                                                                              TAJBOŠOVÁ   ved. ŠJ

 

Číslo účtu, na ktoré môžete zasielať stravné je:

4017175948/7500
 

Telefónny kontakt: 048/4162054