Navigácia

Pripravili sme pre Vás odporúčaný zoznam  pomôcok pre Vaše deti s možnosťou nákupu cez internet.

Štvrtok 28. 9. 2023

Partneri

"Škola - oceán, ktorý spája ostrovy ľudských plánov"

Novinky

 • Aktuálny týždeň od 18.9. - 22.9. je vyhlásený ako Európsky týždeň mobility.

  Preto na našej škole budeme realizovať súťaž medzi triedami na druhom stupni o najekologickejší spôsob dopravy do školy.

  Pravidlá sú jednoduché:

  Každý žiak, čo príde v konkrétny deň na vyučovanie, sa zapíše do vopred pripravenej tabuľky, akým spôsobom prišiel ráno do školy. Vyhrá trieda, ktorá získa najviac bodov.

  Bodovanie:

  Príchod pešo, na bicykli alebo kolobežke -. 2 body

  Príchod MHD - 1 bod

  Príchod autom - 0 bodov

 • Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie.pdf

  Smernica voľby do Rady školy ZŠ s MŠ.docx

  Charakteristika kandidátov pre voľby do Rodičovskej rady školy.doc

  Základná škola s materskou školou Radvanská 1, Banská Bystrica

  Číslo rozhodnutia: ZŠ s MŠ/39-2/2023

  Dátum vydania: 04.09. 2023

  Ustanovenie Rady školy

  Riaditeľ školy v zmysle § 24 ods. 16, § 25 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zme

 • 12. 9. 2023

  Aktualizovali sme modul Ponuka zamestnania

 • 22. 8. 2023

  Aktualizovali sme modul Tlačivá školy

 • Vážení rodičia,

  našim a verím aj Vašim cieľom je postarať sa o bezproblémový prechod detí z MŠ na ZŠ. Dovoľte nám niekoľko potrebných organizačných informácií, ktoré budú pre Vás dôležité.

  Školský rok 2023/2024 sa začína v pondelok 4. septembra 2023.

  1. deň žiakov prvákov

  Nástup žiakov 1. ročníka organizujeme pred hlavným vchodom do budovy ZŠ. Prosíme Vás, aby ste sa v čase od 8,15 do 8,30 hod. sústredili s deťmi pri tomto vchode. Tu si triedne pani učiteľky deti zoradia a prejdú do jedálne školy. Vy ich môžete nasledovať. Po krátkom kultúrnom programe sa prváčikom prihovorí pani riaditeľka, prípadne hostia.

 • OZNAM PRE RODIČOV

  o spôsobe poskytnutia dotácie na školské potreby

  na I. polrok školského roka 2023/2024

  Podmienky poskytovania

  Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením /t.j. dotácia na školské potreby/ sa podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR poskytuje:

  • pre dieťa, ktoré navštevuje základnú školu alebo MŠ (predškoláci) a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky v hmotnej núdzi /o
 • Výstava Cosmos Discovery bola fascinujúca cesta vesmírom, ktorú sme si mohli vychutnať aj prostredníctvom virtuálnej reality. ​​​​​​​​​​​​​​

  Reálne výhľady v exteriéri sme si vychutnali počas návštevy jedného so symbolov Slovenska - hradu Devín.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria