Navigácia

Pripravili sme pre Vás odporúčaný zoznam  pomôcok pre Vaše deti s možnosťou nákupu cez internet.

Utorok 21. 3. 2023

Partneri

"Škola - oceán, ktorý spája ostrovy ľudských plánov"

Novinky

 • Milí spolužiaci,

  mesiac knihy so sebou prináša veľa zaujímavých aktivít. Zapojte sa aj Vy buďte kreatívni, oblečte sa v pondelok 20. marca ako Vaša obľúbená literárna postava, príďte v prestrojení do školy a nenechajte si ujsť možnosť získať hodnotné ceny.

  Tešia sa na Vás

  členovia školského parlamentu

 • V rámci telesnej a športovej výchovy si na lezeckej stene Brutal Povala naši žiaci mali možnosť vyskúšať lezenie a ukážky lezenia - boulderingu.

 • 14. 3. 2023

  Aktualizovali sme modul Ponuka zamestnania

 • 6. 3. 2023

  Aktualizovali sme modul 2% Dane

 • O Z N Á M E N I E

  o povinnom zápise žiakov do prvého ročníka základnej školy na školský rok 2023 / 2024

  Zápis detí do prvého ročníka tunajšej školy sa uskutoční :

  v pondelok, utorok 3. a 4. apríla 2023 od 10.00 h do 18.00 hod.

  Podľa zákona č.245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 20 ods.1, 2, 4, 5 sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. 8. 2023 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok. V uvedený deň môžu dostať na škole informácie o úradnom postupe aj zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

 • Na okresnom kole v Selciach sme vypadli v základnej skupine a do ďalších bojov sme nepostúpili.

 • Po dvoch rokoch sme opätovne zorganivazovali školský florbalový turnaj. Novinkou boli mantinely a skupinové rozlosovanie.

  Do finálového turnaja sa prebojovali v kategórii mladších žiakov triedy 5.B a 6.B. Finále tejto kategórie nakoniec ovládla trieda 5.B.

  V kategórii starších žiakov do semifinále postúpili triedy 9.B, 7.A, 7.D a 8.A. Vo finále. v ktorom sa stretli 9.B s 8.A, nakoniec zvíťazili žiaci 9.B.

  Tabuľka a výsledky zápasov sú priložené vo fotogalérii. Viac foto vo fotoalbume..

  Ďakujeme kolegom za zhovievavosť a gratulujeme všetkým zúčastneným žiakom k športovým výkonom.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria