Navigácia

Partnerstvo škôl

Naša škola sa zapojila do projektu OCEP - partnerstvo škôl, ktorý je súčasťou Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF. 

Partnerské školy:

ZŠ L.Nov. Košice

Scoala Gimnaz. nr.162, Bucuresti

Prvé stretnutie s partnerskými školami sa uskutočnilo už v marci. 

 

Každé naše stretnutie je realizované formou online mítingu cez aplikáciu Zoom.

Na každý mesiac máme v rámci projektu odporúčané témy:

Marec - téma geografia.,

Apríl - téma tradície a kultúra,

Máj - téma šport

   

Výhody projektu. 

Žiaci si precvičia komunikáciu v anglickom jazyku. 

Propagácia našej školy a mesta BB

Porovnanie národov - geografie, kultúry a tradícií.

Žiaci si zdokonaľujú používanie IKT v praxi.

Žiaci si precvičujú aj komunikačné zručnosti.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria