Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva Mrázik str. 2 s DPH 02.01.2011
Zmluva Syč2 s DPH 02.01.2017 02.01.2017
Zmluva Mekka3 s DPH 30.01.2017 30.01.2017
Zmluva Najdek1 s DPH 16.02.2017 16.02.2017
Zmluva Najdek2 s DPH 16.02.2017 16.02.2017
Zmluva Najdek3 s DPH 16.02.2017 16.02.2017
Zmluva Hasoma1 s DPH 22.02.2017 22.02.2017
Zmluva Hasoma2 s DPH 22.02.2017 22.02.2017
Zmluva Hasoma3 s DPH 22.02.2017 22.02.2017
Zmluva Cellar1 s DPH 02.01.2017 02.01.2017
Zmluva Cellar2 s DPH 02.01.2017 02.01.2017
Zmluva Mrazik1 s DPH 02.01.2017 02.01.2017
Zmluva Mrazik2 s DPH 02.01.2017 02.01.2017
Zmluva Adam1 s DPH 02.01.2017 02.01.2017
Zmluva Adam2 s DPH 02.01.2017 02.01.2017
Zmluva Syč1 s DPH 02.01.2017 02.01.2017
Zmluva Lukostrelec1 s DPH 02.01.2017 02.01.2017
Zmluva Mekka1 s DPH 30.01.2017 30.01.2017
Zmluva Lukostrelec2 s DPH 02.01.2017 02.01.2017
Zmluva SCVČ1 s DPH 02.01.2017 02.01.2017
zobrazené záznamy: 1-20/1411