Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva Mrázik str. 2 s DPH 02.01.2011
Zmluva Zm18_Mekka2 s DPH 06.03.2017
Zmluva Tenis1 s DPH 02.01.2017
Zmluva Tenis2 s DPH 02.01.2017
Zmluva Molnar1 s DPH 02.01.2017
Zmluva Molnar2 s DPH 02.01.2017
Zmluva Kovac1 s DPH 02.01.2017
Zmluva Kovac2 s DPH 02.01.2017
Zmluva Surovka1 s DPH 02.01.2017
Zmluva Surovka2 s DPH 02.01.2017
Zmluva Surovka1 s DPH 02.01.2017
Zmluva Surovka2 s DPH 02.01.2017
Zmluva Zm15_SOS1 s DPH 03.02.2017
Zmluva Zm15_SOS2 s DPH 03.02.2017
Zmluva Zm15_SOS3 s DPH 03.02.2017
Zmluva Zm18_Mekka1 s DPH 06.03.2017
Zmluva Zm18_Mekka3 s DPH 06.03.2017
Zmluva Lichy1 s DPH 02.01.2017
Zmluva Ashop1 s DPH 09.03.2017
Zmluva Ashop2 s DPH 09.03.2017
zobrazené záznamy: 1-20/1279