Navigácia

Pripravili sme pre Vás odporúčaný zoznam  pomôcok pre Vaše deti s možnosťou nákupu cez internet.

Štvrtok 29. 9. 2022

Partneri

"Škola - oceán, ktorý spája ostrovy ľudských plánov"

Novinky

 • ​​​​Učiteľ(ka) pre primárne vzdelávanie.

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica informuje o voľných pracovných pozíciách:

  Učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie

  s nástupom od 1. novembra 2022.

  (na dobu určitú, počas zastupovania MD)

  Kvalifikačné predpoklady v súlade v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. v zmysle zákona č.138/2019 Z.z.

  Základná zložka mzdy závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

  Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, profesijný životopis, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, motivačný list, prehľad odbornej praxe, súhlas so spracovaním osobných údajov.

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1,

  974 05 Banská Bystrica

  OZNAM PRE RODIČOV

  o spôsobe poskytnutia dotácie

  na školské potreby

  na I. polrok školského roka 2022/2023

  Podmienky poskytovania

  Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením /t.j. dotácia na školské potreby/ sa podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR poskytuje:

  • pre dieťa, ktoré navštevuje základnú školu alebo MŠ (predško
 • 27. 6. 2022

  Na našej škole sa uskutočnil Olympijský deň. Súťažili všetky triedy na druhom stupni medzi sebou v týchto disciplínach:

  • malý futbal
  • vybíjaná
  • atletika - šprint 60 m, vytrvalostný beh 800 m, skok do diaľky

  Do kolektívnych športových súťaží sa z kvalifikácie, ktorá sa konala najmä počas hodín TSV, sa do Olympijského dňa kvalifikovali triedy:

  Malý futbal - 5.B, 6.B, 7.C, 8.B a 9.A

  Vybíjaná - 5.B, 5.C, 6.B, 6.D

  Do atletických súťaží každá trieda nominovala troch chlapcov a tri dievčatá. Pričom každí z nich absolvuval jednu atletiickú disciplínu.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Olympijský deň v ŠKD.

 • V piatok 3. júna navštívili žiaci 6.C svojich menších spolužiakov v 4.D aby im ukázali, čo všetko sa dá naučiť na hodinách geografie. Najprv chlapci šiestaci urobili krátku prednášku o zaujímavostiach a rekordoch Ázie. Potom nasledovala práca štvrtákov s pracovným listom, kde mali ukázať, čo si z prednášky zapamätali. Komu to nešlo, pomohli šiestaci. Prvý správne vyplnil pracovný list Hugo Lörincz. Po dobrej práci nasledovala zdravá odmena. Šiestačky svojimi šikovnými rukami prichystali z ovocia rôzne výtvory: ovocného páva, motýľa, palmy, ježka, opicu. A štvrtákom veľmi chutilo ...

 • Prijemne strávený Deň detí,športové osobnosti ,Slovenskí olympijskí víťazi naživo ,možnosť zašportovať si a zamaškrtiť …aj to bol dnešný deň

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria