Navigácia

Pripravili sme pre Vás odporúčaný zoznam  pomôcok pre Vaše deti s možnosťou nákupu cez internet.

Pondelok 27. 9. 2021

Partneri

"Škola - oceán, ktorý spája ostrovy ľudských plánov"

Novinky

 • 24. 9. 2021

  Aktualizovali sme modul Projekty školy

 • o spôsobe poskytnutia dotácie

  na školské potreby

  na I. polrok školského roka 2021/2022

  Podmienky poskytovania

  Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením /t.j. dotácia na školské potreby/ sa podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR poskytuje:

  • pre dieťa, ktoré navštevuje základnú školu alebo MŠ (predškoláci) a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky v hmotnej núdzi /od Úradu práce, sociá
 • 26. 8. 2021

  Aktualizovali sme modul ŠKD

 • Vážení rodičia,

  v záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy zisťujeme záujem o dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí.

  Svoj záujem potvrďte do 25.8.2021.do 12.00 hod.triednym učiteľom mailom.

  Za pochopenie ďakujeme.

  Vedenie školy

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica

  príjme do pracovného pomeru počas zastupovania materskej dovolenky vedúcej ŠJ uchádzača na pozíciu - vedúca školskej jedálne s nástupom od 1. novembra 2021.

  Druh práce a stručná charakteristika - riadiť a organizačne zabezpečovať prevádzku zariadenia školského stravovania :

  - zúčtovanie prvotných účtovných dokladov,

  - zabezpečovanie nákupu a vedenie evidencie skladových zásob potravín,
  - vedenie evidencie stravníkov a výber stravného,
  - spracovanie mesačných výkazov,
  - zostavovanie jedálnych lístkov,
  - zabezpečovanie realizácie Správnej výrobnej praxe /HACCP/.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria