Navigácia

Pripravili sme pre Vás odporúčaný zoznam  pomôcok pre Vaše deti s možnosťou nákupu cez internet.

Utorok 27. 7. 2021

Partneri

"Škola - oceán, ktorý spája ostrovy ľudských plánov"

Novinky

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica

  príjme do pracovného pomeru počas zastupovania materskej dovolenky vedúcej ŠJ uchádzača na pozíciu - vedúca školskej jedálne s nástupom od 1. novembra 2021.

  Druh práce a stručná charakteristika - riadiť a organizačne zabezpečovať prevádzku zariadenia školského stravovania :

  - zúčtovanie prvotných účtovných dokladov,

  - zabezpečovanie nákupu a vedenie evidencie skladových zásob potravín,
  - vedenie evidencie stravníkov a výber stravného,
  - spracovanie mesačných výkazov,
  - zostavovanie jedálnych lístkov,
  - zabezpečovanie realizácie Správnej výrobnej praxe /HACCP/.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Krásy jari diščtančne.

  Keď 2. stupeň tvoril, vnímal, cítil krásy jari, rozkvitli kvety, stromy, izby, taniere i tváričky, ožili ručičky.

 • V stredu 31.3.2021 zažijeme na 1.stupni Vajíčkový deň. Už teraz nám pri čítaní školského receptára tečú slinky na vajíčkové dobroty. Tešíme sa aj na online stretnutie s pani lektorkou z ÚĽUV-u, na vajíčkové úlohy, hádanky, hlavolamy a na tvorivé dielne.

  Do skorého zvajíčkovania!

 • 3. 2. 2021

  Aktualizovali sme modul Školský klub

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria