Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Voľné pracovné miesto

  ​​​​Učiteľ(ka) pre primárne vzdelávanie.

   

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica informuje o voľných pracovných pozíciách:

  Učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie

  s nástupom od 1. novembra 2022.

  (na dobu určitú, počas zastupovania MD)

   

  Kvalifikačné predpoklady v súlade v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. v zmysle zákona č.138/2019 Z.z.

  Základná zložka mzdy závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

  Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, profesijný životopis, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, motivačný list, prehľad odbornej praxe, súhlas so spracovaním osobných údajov.

   

  Žiadosť je potrebné poslať najneskôr do 30.9.2022  na adresu školy :

  Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, 974 05 Banská Bystrica,

  alebo elektronicky na adresu skolaradvan@skolaradvan.sk

  Kontakt:  t. č.: 048/416 1927 

   

   

 • Poskytnutie dotácie na školské potreby.

  Základná škola s materskou školou, Radvanská 1,

  974 05 Banská Bystrica

   

  OZNAM  PRE  RODIČOV

  o spôsobe poskytnutia dotácie

   na školské potreby

  na I. polrok školského roka 2022/2023

   

  Podmienky poskytovania

   

  Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením /t.j. dotácia na školské potreby/ sa podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR poskytuje:

      

  • pre dieťa, ktoré navštevuje základnú školu alebo MŠ (predškoláci) a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky v hmotnej núdzi /od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR/

   

  • pre dieťa, ktoré navštevuje základnú školu alebo MŠ (predškoláci) a žije v rodine, ktorej mesačný príjem  je najviac vo výške životného minima

   

  Účel poskytnutia

   

  Školskými potrebami na účely dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovacím procesom.

   

  Výška dotácie

   

  Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje v sume 33,20 € na dieťa za obdobie školského roka. Výška dotácie na I. polrok školského roka 2022/2023 je 16,60 €/dieťa.

   

  Žiadame rodičov detí, ktorí majú záujem o poskytnutie dotácie a spĺňajú horeuvedené podmienky poskytnutia, aby nám to ohlásili na sekretariáte školy  v termíne najneskôr do

   

  5.9.2022

   

   

  V prípade oneskoreného oznámenia dotácia na školské potreby poskytnutá nebude !!!

 • Olympijský deň na 2. stupni

  27. 6. 2022

  Na našej škole sa uskutočnil Olympijský deň. Súťažili všetky triedy na druhom stupni medzi sebou v týchto disciplínach: 

  • malý futbal
  • vybíjaná
  • atletika - šprint 60 m, vytrvalostný beh 800 m, skok do diaľky

  Do kolektívnych športových súťaží sa z kvalifikácie, ktorá sa konala najmä počas hodín TSV, sa do Olympijského dňa kvalifikovali triedy:

  Malý futbal - 5.B, 6.B, 7.C, 8.B a 9.A 

  Vybíjaná - 5.B, 5.C, 6.B, 6.D

  Do atletických súťaží každá trieda nominovala troch chlapcov a tri dievčatá. Pričom každí z nich absolvuval jednu atletiickú disciplínu.

  Výsledky:

  Malý futbal - víťaz v kategórii mladśí žiaci je trieda 5.B

   

 • Olympijský deň v ŠKD

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Olympijský deň v ŠKD.

 • Spolupráca

  V piatok 3. júna navštívili žiaci 6.C svojich menších spolužiakov v 4.D aby im ukázali, čo všetko sa dá naučiť na hodinách geografie. Najprv chlapci šiestaci urobili krátku prednášku o zaujímavostiach a rekordoch Ázie. Potom nasledovala práca štvrtákov s pracovným listom, kde mali ukázať, čo si z prednášky zapamätali. Komu to nešlo, pomohli šiestaci. Prvý správne vyplnil pracovný list Hugo Lörincz. Po dobrej práci nasledovala zdravá odmena. Šiestačky svojimi šikovnými rukami prichystali z ovocia rôzne výtvory: ovocného páva, motýľa, palmy, ježka, opicu. A štvrtákom veľmi chutilo ...

 • Deň detí

  Prijemne strávený Deň detí,športové osobnosti ,Slovenskí olympijskí víťazi naživo ,možnosť zašportovať si a zamaškrtiť …aj to bol dnešný deň

 • Škola v prírode Lubetha

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Škola v prírode Lubetha.

 • Tréning s olympioničkou

  Naša úspešná olympionička, p. Halinárová, v rámci projektu "Olympijská výchova", realizovala ukážkový tréning prípravy budúcich olympionikov aj s našími žiakmi. V rámci hodín Telesnej výchovy absolvovali žiaci 5. ročníka a 2. ročníka rôzne pohybové hry aj posilňovacie cvičenia s vlastnou váhou.

 • Olympijsky festival detí mesta Banská Bystrica 2022

  25.5-6.6.2022

  Na OFDM 2022 sa nám tento rok zadarilo ako nikdy:

  Futbal žiakov - 1.miesto

  Basketbal žiačok - 2.miesto

  Vybíjaná žiačok - 3.miesto

   

  Štafeta 4x250m - 2.miesto

  Skok do diaľky žiačok - Nina Hejčíková - 1.miesto

  Beh 60 m žiačok - Alexandra Gregušová - 1.miesto

 • Zážitková technická výchova

  Zážitok sa vždy ľahšie zapamätá. Na hodinách technickej výchovy je priestor skúšať,skúmať a zažiť. Aj my, žiaci 2 st., sme boli tvoriví. Pozrite sa, čo všetko sme v tomto školskom roku stihli.

 • EYOF - partnerstvo škôl objektívom fotoaparátov

  Do fotogalérie bol pridaný nový album EYOF - partnerstvo škôl.

 • Policajná návšteva

  Vo štvrtok 26.5. nás navštívili páni policajti a páni záchranári- našťastie nám prišli len ukázať, čo obnáša ich práca. Mohli sme ich vidieť v akcii aj s ich pomocníkmi, cvičenými psíkmi. Poobzerali sme ich výbavu, špeciálne autá aj motorky. Ďakujeme Marek Ondráš za sprostredkovanie akčného doobedia.

 • VIA HISTORICA

  V piatok 27.5. sme mali zaujímavé podujatie k MDD. Vystúpila Šermiarsko - divadelná kumpánia v podaní skupiny VIA HISTORICA – cesta Slovanskou históriou spojená s historickými hrami pre deti.

 • Bociany očami detí

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Bociany očami detí.

  Regionálna výchova ŠKD

   

  Na jar prilietajú sťahovavé vtáky aj k nám na Slovensko, k nim patria aj bociany. Deti sa v ŠKD veľa naučili o živote bocianov, čím sa živia, cez ktoré krajiny prilietajú a odlietajú, kedy je bocian dospelý, koľko rokov sa dožije, ako si stavajú hniezda.......Na chvíľku sa aj naše deti stali bocianmi. Zaujímavými aktivitami kŕmili samičky mláďatká, leteli do Afriky cez rôzne štáty, rozmanitými výtvarnými spôsobmi vytvorili krásnych bocianov.

 • Medový deň

  Dnes bolo v našej školičke doslova ako v úli. Sladko, múdro, tvorivo.

  Mali sme Medový deň plný zaujímavostí v spolupráci so SOŠ POD BÁNOŠOM a pánom Mikom. Ďakujeme

 • Stavanie mája

  Máj, máj, máj, zelený,

  pri školičke sadený

  dnes v poobedných hodinách detičkami z folklórneho súboru Radvanček a zo Spievankova

 • Partnerstvo škôl

  Naša škola sa zapojila do medzinárodného projektu partnerstva škôl OCEP, ktorý je súčasťou Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF. Našimi patrtnerskými školami sa stala Základná škola L. Novomeského z Košíc a Základná škola z Rumunska, konkrétne z Bukurešti. Po úspešnom nadviazaní prvéko kontaktu emailom, sme sa prvý krát videli aj online. Na tomto stretnutí sme úspešne odprezentovali našu školu, ale aj naše mesto a blízke okolie. Tešíme sa už na naše ďalšie online stretnutie, na ktorom odprezentujeme naše tradície cez Veľkú noc.

  Stretnutie online s partnerskými školami v rámci projektu OCEP, ktorý je súčasťou EYOF, sa uskutočnilo v priateľskej atmosfére. Prezentovali sme naše tradície a zvyky na jar a Veľkú noc. Boli sme prekvapení, že v Rumunsku mali na Veľkú noc až dva týždne prázdnin.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria