Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Ľubica Adameková Ada
lubica.adamekova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Dominika Arvayová
domika.arvayova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Ivan Babiak Bab Rozvrh
ivan.babiak@zsradvan.info
 
 
Jozef Baláž
jozef.balaz@zsradvan.info
 
 
Lenka Bálleková Bale
lenka.balekova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Ivana Balogová Balo Rozvrh
ivana.balogova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Marta Bartková Bar
marta.bartkova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Jana Benčíková Ben
jana.bencikova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Simona Bigasová Big Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
simona.bigasova@zsradvan.info
 
 
Bc. Ingrid Čákiová Čak
ingrid.cakiova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Jana Čunderlíková Čun Rozvrh
jana.cunderlikova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Zuzana Dianová Dia
zuzana.dianova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Eva Drienovská
eva.drienovska@zsradvan.info
 
 
Mgr. Martin Drienovský Drie Rozvrh
martin.drienovsky@gmail.com
 
 
Mgr. Marcela Ďurošová Ďur Rozvrh
marcela.durosova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Veronika Fábryová, PhD. Fab Rozvrh
veronika.fabryova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Katarína Gregorová Gre Rozvrh
katarina.gregorova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Michaela Horňáková Hor Rozvrh
michaela.hornakova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Lucia Houšková Hou Rozvrh
lucia.houskova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Jana Chlumecká Chlu Rozvrh
jana.chlumecka@zsradvan.info
 
 
Mgr. Gabriela Chovanová Chov
gabriela.chovanova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Martina Chromeková Chro
martina.chromekova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Laura Ivanová Iva
laura.ivanovova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Eliška Károlyová Kar Rozvrh
eliska.karolyova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Marta Káziková Káz Rozvrh
marta.kazikova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Jana Kmeťová Kme Rozvrh
jana.kmetova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Dana Kobelová Kob Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
dana.kobelova@zsradvan.info
 
 
PaedDr. Veronika Kőnigová Kőn Rozvrh
veronika.konigova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Peter Kováč Kov Rozvrh
peter.kovac@zsradvan.info
 
 
Mgr. Jana Kremnická Kre Rozvrh
jana.kremnicka@zsradvan.info
 
 
Mgr. Mária Krupková Krupk
maria.krupkova@zsradvan.info
 
 
PaedDr. Zuzana Krupová, PhD. Kru Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.C
zuzana.krupova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Emília Kušniarová Kuš Rozvrh
emilia.kusniarova@zsradvan.info
 
 
Ing. Renáta Máčadiová Mač Rozvrh
renata.macadiova@zsradvan.info
 
 
Denisa Marková Mar
denisa.markova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Katarína Matulová Mat Rozvrh
katarina.matulova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Miloš Medveď Med Rozvrh
milos.medved@zsradvan.info
 
 
Mgr. Patrícia Melková Mel Rozvrh
patricia.melkova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Monika Mešterová Meš
monika.mesterova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Simona Mihucová Mih Rozvrh
simona.mihucovas@zsradvan.info
 
 
Mgr. Kamila Miklošková Mik
kamila.mikolskova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Anna Murgašová Mur Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.D
anna.murgasova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Lenka Ondrušová Ond Rozvrh
lenka.ondrusova@zsradvan.info
 
 
PaedDr. Viera Pajkošová Paj Rozvrh
viera.pajkosova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Jakub Pardel Pard Rozvrh
jakub.pardel@zsradvan.info
 
 
Viktória Páričková Pari
viktoria.parickova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Linda Parobeková Paro Rozvrh
linda.parobekova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Mária Petríková Pet Rozvrh
maria.petrikova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Janka Pilková
janka.pilkova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Katarína Príbojová Prí
skolaradvan@skolaradvan.info
 
 
Mgr. Martina Priehradná Prie
martina.priehradna@zsradvan.info
 
 
Mgr. Miroslava Rendeková Ren
miroslava.rendekova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Dagmar Sedileková Sed Rozvrh
dagmar.sedilekova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Viera Slezáková Sle Rozvrh
viera.slezakova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Mária Slovíková slo
maria.slovikova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Mária Šajgalíková Šaj Rozvrh
maria.sajgalikova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Lenka Šípková Šíp Rozvrh
lenka.sipkova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Monika Štubňová Kvasnová Kva Rozvrh
monika.kvasnova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Danka Šúrová Šúr Rozvrh
danka.surova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Eva Tonhajzerová Ton Rozvrh
eva.tonhajzerova@zsradvan.info
 
 
Gabriela Trestová Tres
gabriela.trestova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Katarína Tuhárska Tuh
katarina.tuharska@zsradvan.info
 
 
Lenka Valentová VaL
lenka.valentova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Milada Valentová VaM Rozvrh
valentova1@zsradvan.info
 
 
Mgr. Jana Valičková VaJ Rozvrh
jana.valickova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Lucia Vavricová Vav Rozvrh
lucia.vavricova@zsradvan.info
 
 
Ing. Zuzana Vernarecová Ver Rozvrh
zuzana.vernarecova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Mária Záhorcová Zah Rozvrh
maria.zahorcova@zsradvan.info
 
 
Mgr. Jana Zacharová zach
jana.zacharova@zsradvan.info
 
 
Anastázia Ogurčáková Vychovávateľ

© aScAgenda 2023.0.1407 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.04.2023

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria