Navigácia

 • Ďakujeme

 • Nástup do školy

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia detí.

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Radvanská 1, Banská Bystrica oznamuje, že po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne v pondelok 10. januára. Od tohto termínu sa zároveň školy budú opäť riadiť takzvaným Školským semaforom. Prezenčne sa bude vzdelávať  1. a 2. stupeň. Zabezpečené bude stravovanie v ŠJ a činnosť ŠKD. Pred nástupom žiakov do školy dostanete usmernenie od triednych vyučujúcich.

  Ďalšie potrebné informácie budeme postupne zverejňovať podľa aktuálnej situácie.

   

             Banská Bystrica  07.1. 2022                                        vedenie školy

 • Vianočné pohľadnice

  Naši žiaci sú veľmi šikovní a kreatívni. V rámci predmetu - Informatika, vytvorili nádherné vianočné pohľadnice. 

  5.A

  6. A

  6. B

  6.C

  8. A

  8. B

  7. B

 • Mikulášsky deň

  ako sa patrí: plný radosti, zážitkov, nápadov a tvorivosti. Prekvapení a smiechu bolo neúrekom.

 • Ako chutí Afrika

  si vyskúšali v piatok 19. novembra žiaci 6.D. Svoje teoretické poznatky z hodín geografie využili hneď dvakrát. Spoločne si zopakovali a roztriedili ovocie typické pre subtropickú a tropickú Afriku a zároveň oddelili ovocie, ktoré v Afrike nerastie. Následne žiaci v skupinách vytvárali z ovocia zvieratá, alebo typické africké stromy. Ako sa im práca darila si môžete pozrieť v galérii. Ďalším bonusom zážitkového učenia bola následná konzumácia ovocných výtvorov. Žiaci si tak doplnili zásobu vitamínov, takých potrebných pred prichádzajúcou zimou.

 • Tekvičkový deň

  Dnešný tekvičkový, svetielkový, trošku strašidelný deň plný jesennej fantázie na 1.stupni

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Deň s policajtami

  Deti na 1.stupni mali možnosť vidieť, počuť, zažiť, vyskúšať si a dozvedieť sa priamo v škole o práci polície aj záchranárov.

 • Mliečny deň

  na 1.stupni bol plný chute, tvorivosti, vedomostí aj zábavy.

 • Týždeň športu v ŠKD

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Týždeň športu v ŠKD.

 • 24. 9. 2021

  Aktualizovali sme modul Projekty školy

 • 26. 8. 2021

  Aktualizovali sme modul ŠKD

 • Samotestovanie žiakov

  Vážení rodičia,

  v záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy zisťujeme záujem o dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí.

  Svoj záujem potvrďte do 25.8.2021.do 12.00 hod.triednym učiteľom mailom.

   

  Za pochopenie ďakujeme.

   

  Vedenie školy

 • Voľné pracovné miesta

  Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica

  príjme do pracovného pomeru počas zastupovania materskej dovolenky vedúcej ŠJ uchádzača na pozíciu  - vedúca školskej jedálne s nástupom od 1. novembra 2021.

  Druh práce a stručná charakteristika - riadiť a organizačne zabezpečovať prevádzku zariadenia školského stravovania :

  -  zúčtovanie prvotných účtovných dokladov,

  - zabezpečovanie nákupu a vedenie evidencie skladových zásob potravín,
  - vedenie evidencie stravníkov a výber stravného,
  - spracovanie mesačných výkazov,
  - zostavovanie jedálnych lístkov,
  - zabezpečovanie realizácie Správnej výrobnej praxe /HACCP/.

  Základná zložka mzdy - v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – minimálna mzda od 830,50 euro

  Kvalifikačné predpoklady - ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou z okruhu stravovania – stredná hotelová škola, stredná škola spoločného stravovania, stredná priemyselná škola potravinárska, ekonomická škola

  Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov :

  - znalosť príslušných právnych predpisov a ekonomiky v oblasti vedenia ŠJ
  - znalosť hygienických predpisov
  - práca s počítačom / Word, Excel, Internet /
  - riadiace a organizačné schopnosti

  Zoznam požadovaných dokladov :

  - žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  - profesijný životopis
  - doklad o dosiahnutom stupni vzdelania a praxi
  - písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového 

  konania  v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Žiadosť je potrebné poslať najneskôr do 30.7.2021  na adresu školy.

  Kontakt:  t.č.: 048/416 1927

 • Kultúrno športový deň v Radvani

 • Návrat do školy

 • Usmernenie k platbám

 • Krásy jari diščtančne

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Krásy jari diščtančne.

  Keď 2. stupeň tvoril, vnímal, cítil krásy jari, rozkvitli kvety, stromy, izby, taniere i tváričky, ožili ručičky.

 • VAJÍČKOVÝ DEŇ

  V stredu 31.3.2021 zažijeme na 1.stupni Vajíčkový deň. Už teraz nám pri čítaní školského receptára tečú slinky na vajíčkové dobroty. Tešíme sa aj na online stretnutie s pani lektorkou z ÚĽUV-u, na vajíčkové úlohy, hádanky, hlavolamy a na tvorivé dielne.

  Do skorého zvajíčkovania!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria