Navigácia

 • Usmernenie k platbám

 • Krásy jari diščtančne

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Krásy jari diščtančne.

  Keď 2. stupeň tvoril, vnímal, cítil krásy jari, rozkvitli kvety, stromy, izby, taniere i tváričky, ožili ručičky.

 • VAJÍČKOVÝ DEŇ

  V stredu 31.3.2021 zažijeme na 1.stupni Vajíčkový deň. Už teraz nám pri čítaní školského receptára tečú slinky na vajíčkové dobroty. Tešíme sa aj na online stretnutie s pani lektorkou z ÚĽUV-u, na vajíčkové úlohy, hádanky, hlavolamy a na tvorivé dielne.

  Do skorého zvajíčkovania!

 • 3. 2. 2021

  Aktualizovali sme modul Školský klub

 • Tvoríme počas karantény

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Tvoríme počas karantény.

 • 12. 11. 2020

  Aktualizovali sme modul Školská jedáleň

 • 10. 11. 2020

  Aktualizovali sme modul Školský klub

 • 30. 10. 2020

  Aktualizovali sme modul Školský klub

 • Jeseň v školskom klube

  Do galérie Jeseň v školskom klube boli pridané fotografie.

 • Deň architektúry

  Do galérie Deň architektúry boli pridané fotografie.

 • 29. 10. 2020

  Aktualizovali sme modul Naše aktivity

 • Zber papiera

   V dňoch od 19. októbra do 23. októbra 2020 sa uskutoční na našej škole zber papiera. Papier sa bude zbierať v dňoch školského vyučovania v čase od 7.00 do 16.00 hodiny. Balíky sa budú preberať pred hlavným vchodom a ukladať do kontajnerov. Veríme, že sa všetci do zberu zapojíte! Tri najlepšie kolektívy budú odmenené! Žiaci triedy, ktorá nazbiera najviac kg papiera v októbrovom a májovom zbere, na konci šk. r. dostanú zelené tričká s logom školy. Odmeny čakajú aj najlepších jednotlivcov! 125 kg papiera = jeden strom 

 • Chodecká liga

  Vo štvrtok 24.9.2020 sa na našom športovom areály uskutočnilo 1.kolo ŽCHL.

  Pretekov sa zúčastnilo 9 základných škôl.

  Radvanskí  chodci boli veľmi úspešní. Ako škola sme 1. kolo s veľkým náskokom vyhrali.

  Pochvala patrí všetkým zúčastneným chodcom a víťazom blahoželáme

  vysledky_zchl.docx

  zchl_vysledky_skola.docx​​​​​​​

 • Asistent

  ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica

  Podľa zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z 21. októbra 2011 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica informuje o voľných pracovných pozíciách na základe zaradenia školy do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“:

  • asistent učiteľa
  • sociálny pedagóg
  • školský špeciálny pedagóg

   s nástupom od 1. októbra 2020.

  Kvalifikačné predpoklady v súlade v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z.

  Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania s profesijným životopisom, doklady o vzdelaní, motivačný list, prehľad odbornej praxe, súhlas so spracovaním osobných údajov.

   

  Žiadosť je potrebné poslať najneskôr do 25.8.2020  na adresu školy.

  Kontakt:  t. č.: 048/4161927 

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Cyklojazda štvrtákov

  Do galérie Cyklojazda štvrtákov boli pridané fotografie.

 • Prevádzka vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

 • Voľné pracovné miesto učiteľ/asistent

  ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica

  Podľa zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z 21. októbra 2011 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica informuje o voľných pracovných pozíciách:

  • učiteľ pre primárne vzdelávanie  s nástupom od 1. septembra 2020,
  • asistent učiteľa s nástupom od 1. septembra 2020.

  Kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou 437/2009 Z.z.

  Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania s profesijným životopisom, doklady o vzdelaní, motivačný list, prehľad odbornej praxe, súhlas so spracovaním osobných údajov.

  Základná zložka mzdy  učiteľa -  začínajúci učiteľ 915 euro, samostatný učiteľ 998,50 euro v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov.

  Základná zložka mzdy asistenta -  začínajúci asistent 817,50 euro, samostatný asistent 915 euro v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov.

   

  Žiadosť je potrebné poslať najneskôr do 25.5.2020  mailom alebo na adresu školy.

  Kontakt:  t. č.: 048/4161927 

   

   

   

 • Voľné pracovné miesto - kuchár/ka

  Podľa zákona č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z 21.10.2011 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica informuje o voľných pracovných miestach v školskej jedálni:

  kuchár/ka  s nástupom od 1.9.2020

     tarifný plat od 701 Eur

     Kvalifikačný predpoklad - výučný list - odbor kuchár/ka

   

  Ďalšie požiadavky:

  Žiadosť je potrebné poslať  poštou alebo na e-mail zsradvan@stonline.sk do 15.6.2020.

  K žiadosti je potrebné predložiť životopis, doklady o vzdelaní, prehľad doterajšej praxe.

   

  Kontaktné informácie:

  Základná škola s materskou školou

  Radvanská 1

  974 05 Banská Bystrica

   

  Kontakt :

  048/416 20 54

  048/416 19 27

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria