Navigácia

 • 28. 4. 2020

  Aktualizovali sme modul Zápis MŠ

 • 22. 4. 2020

  Aktualizovali sme modul Vaše aktivity

 • 2. 4. 2020

  Aktualizovali sme modul ZÁPIS 2020

 • Usmernenie ministerstva školstva - hodnotenie žiakov počas školského roka

  Usmernenie hodnotenia žiakov základných škôl.pdf

   

  Zásady hodnotenia


  1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie. Priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má mať motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má mať značne individualizovaný charakter, zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť. 

  2. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách. 

  3. Riaditeľ školy oznámi neklasifikovanie tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou (napr. výchovy).  O tejto skutočnosti oboznámi žiakov a ich zákonných zástupcov do 20.4.2020.

  4. Vo všetkých ročníkoch základnej školy sa v čase mimoriadnej situácie môže realizovať záverečné hodnotenie aj formou slovného hodnotenia. 

  5. V rámci záverečného hodnotenia je možné využiť kombinované hodnotenie (klasifikáciu a slovné hodnotenie) buď v rámci rôznych vyučovacích predmetov alebo aj v rámci toho istého predmetu. 

  6. V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

  7. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa odporúča zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka. 

   

  Rozhodnutie_ministra_školstva.pdf

 • Veľkonočné kreácie

  Do galérie Veľkonočné kreácie boli pridané fotografie.

 • Učíme sa online

  Do galérie Učíme sa online boli pridané fotografie.

 • Myslíme na Vás

  Milí rodičia!

   

  Je v poriadku, keď Vaše dieťa nesplní všetky úlohy.

  Je v poriadku, keď Vy nedokážete všetky úlohy vysvetliť deťom.

  Je v poriadku, že učitelia majú rôzne prístupy a postupy (tak ako je to aj naživo). Prosím rešpektujte, že aj učitelia majú rôzne technické a rodinné podmienky.

  Pokúste sa kvôli úlohám nehádať (vieme, je to ťažké ;).

  Namiesto toho buďte pre svoje deti oporou (a možno oni sú Vašou).

  Pomáhajte svojim deťom a dajte im najavo, že ich máte radi.

  Ďakujeme Vám za trpezlivosť, námahu a čas, ktorí venujete deťom!

   

 • Usmernenie mesta BB k zápisu do škôl a k poplatkom

 • Odporúčania školskej psychologičky - ako to zvládnuť s deťmi

 • Animátori v 4.C

  Ako vzniká animovaný film - to by Vám deti zo 4.C vedeli opísať aj ukázať. Zažili to na vlastnej koži a vyrobili 4 mini príbehy - animácie stop motion. 

  Prajeme Vám príjemný umelecký zážitok, aj keď titulky sú dlhšie ako dielo samotné :-)

    

 • Lyžiarsky výcvik

 • Radvanská kvapka krvi

 • Karneval v MŠ

  10. februára sa v materskej škole konal karneval, ktorý pripomenul deťom fašiangové tradície. Deti sa zmenili na princezné, čertov, víly, zvieratká a šašov. Celé dopoludnie sa zabávali a tancovali, nechýbalo ani občerstvenie.

 • Žiacka chodecká liga - 3. kolo výsledky

  Žiacka chodecká liga

       100 bodový náskok  pred druhov v poradí  ZŠ Gaštanovou Podlavice získali naši chodci a chodkyne  v 3. kole Žiackej chodeckej ligy. Najviac medailových  umiestnení  mali naši najmladší pretekári: súrodenci Tkáčovci a sestry Kravčíkové, Michal Riečan ,Mirko Labuda, Martinko Langenberg, Dominika Pernická a Adam Forgáč . Na súťaži sa zúčastnilo 37 detí , ktorým patrí pochvala za reprezentáciu našej základne školy.

  Vysledky_ZCHL_III.kolo.pdf

 • Vianočné trhy 2019

  Do galérie Vianočné trhy 2019 boli pridané fotografie.

  Úprimné poďakovanie patrí všetkým Vám, milí rodičia, starí rodičia, priatelia, ktorí ste 17. decembra zavítali medzi nás.

       Ďakujeme, že ste nás aj tentoraz poctili svojou návštevou a veríme, že ste sa na tohtoročných vianočných trhoch cítili rovnako príjemne ako my.

       Sme radi, že ste sa stali súčasťou nášho spoločného snaženia o dobrú vec a tento rok prispeli aj na pomoc detským pacientom s onkologickým ochorením.    Vážime si každý groš, ktorým ste prispeli, ktorým ste ocenili snahu a usilovnú prácu všetkých, ktorí sa na príprave trhov a zbierky podieľali. 

      Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku.

 • Poďakovanie

 • Vianočné pečenie 1.oddelenie

  Vianočné pečenie 1.oddelenie
 • Mikulášsky tvorivý deň 6.12.2019

  Mikulášsky tvorivý deň 6.12.2019

  V piatok 6.12.2019 na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa... v našej školičke to tak úplne neplatilo. Učili sme sa pracovať tvorivo a s fantáziou, spolupracovali sme a vnášali ducha Vianoc do školy. A vyskúšali sme aj všeličo nové... Pýtate sa, že čo také? Uvidíte na Vianočných trhoch v utorok 17.12.2019 od 13:30...Tešíme sa na Vás...

    

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria