Navigácia

Roots'n'shoots

Zo života nášho projektu

V septembri 2022 sa po našom úvodnom stretnutí s koordinátorkou pre stredné Slovensko, Luciou Rossovou, začala písať história nášho teamu.

Žiaci sa zúčastnili úvodného workshopu a následne sa sformovala 10 členná skupina, ktorá pracuje na projekte. Jeho zámerom je komunitné vzdelávanie. Tento projekt má názov Roots&Shoots a ponúka ho pre žiakov základných a stredných škôl nadácia Green Foundatioun. Ústrednou postavou projektu je Jane Goodall, ktorá je autorkou jeho hlavnej myšlienky. Inšpirovali sme sa aj jej žiotopisom. Ale poďme pekne po poriadku.

Po sformovaní žiackeho teamu bolo naším prvým krokom zmapovať si sídlisko, kedy sme sa zamerali na to, čo by sme mohli ako žiaci vylepšiť a podať tak pomocnú ruku miestnej komunite. Rozhodli sme sa pre zveľadenie židovského cintorína na Fončorde. Mnohí o ňom počujete možno prví krát. Ak vás zaujala táto informácia, privítame aj vašu odpoveď v našom mini dotazníku, ktorí je stále otvorení a môžete si naň kliknúť

Ak si chcete pozrieť, čo nasledovalo po výbere témy projektu, kľudne nakuknite aj do nášho fotoalbum. Z aktivít, ktoré zažili naši žiaci v rámci tohto projektu zameraného na komunitné vzdelávanie vyberáme:

- výber názvu žiakeho temu (Eco Company spod Urpína bola výťazná voľba:-)

- formulovanie pravidiel nášho teamu

- zapojili sme sa do kampane venovanej Svetovému dňu mieru

- strom očakávani a obáv

- učili sme sa ako riešiť konflikt

- písali sme formálny list aby sme získali povolenie na realizáciu projektu

- pozreli sme si film o živote Jane Goodall

- spojili sme naše sily a vytvorili spoluprácu so Židovskou náboženskou obcou v Banskej Bystrici, organizáciou Centropa zastrešujúcou európske židovské cintoríny a so študentami FPV UMB z katedry biológie

- navštívili sme študentov FPV UMB na katedre biológie

- pripravovali sme projektový zámer (ciele, rozpočet,...)

- obhajoba projektu

Na záver už len dodáme, že naším hlavným zámerom je upraviť prostredie cintórína a osadiť na ňom informačnú tabuľu so základnými historickými a prirodopisnými údajmi o cintoríne. 

Ak sa vám náš zámer páči a chceli by ste nás aj podporiť, kontaktovať nás môžete na adrese: sajgalikova1@zsradvan.info

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria