Navigácia

Roots'n'shoots

Obhajoby projektu

Dňa 5.4. 2023 sme sa so zástupcami žiackeho teamu Eco company spod Urpína, Terezkou, Saškou, Jožkom a Šimonom, zúčastnili na obhajobách projektového zámeru revitalizácie židovského cintorína v Radvani. Naši žiaci úspešne odprezentovali svoj porojekt a získali tak finančný grant v hodnote 400 eur na jeho realizáciu. Obhajoby sa konali v novootvorených priestoroch Centra voľného času Junior, ktoré vám určite odporúčame navštíviť.

Pre všetkých to bola výborná skúsenosť do života. Pre mnohých zároveň prvá skúsenosť, aké je to postaviť sa pred trojčlennú komisiu, ktorú tvorili: riaditeľka CVČ Juniro - pani Jarmila Lipková, zástupca primátora mesta Banská Bystrica pán Martin Majling a špecialistka na environmentálnu výchovu a vzdelávanie z SAŽP pani Lucia Šávoltová.

Spolu s nami sa na obhajobách zúčastnil aj žiacky team Ostrov zo súkromnej základnej školy Škola u FIlipa.

Atmosféru obhajob vám prinášame aj na nasledovných fotografiách.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria