Navigácia

Základné informácie o ŠKD Vnútorný poriadok ŠKD Organizácia činnosti, režim dňa v ŠKD Dokumenty ŠKD SNEHULIENKA Európsky týždeň športu Úcta k starším Pasovanie prvákov Štoplíkovo - Halloween Jeseň na radvanskom kopci Sánkovačka Aktuálne oznamy Tihányiovský kaštieľ Regionálna výchova Deň architektúry Helloween Tvoríme počas karantény Bociany ŠKD v šk.r. 2022-2023

Školský klub

Základné informácie o ŠKD

 Škola sa otvára o 6.30 hod. Činnosť ŠKD končí o 17.00 hod.

Dieťa  odchádza zo školského klubu detí  v presne určených časoch, podľa Školského poriadku ŠKD  na základe písomnej požiadavky rodičov, udanej na Osobnom spise dieťaťa. Ak si dieťa potrebujete vyzdvihnúť mimo času udanom na Osobnom spise dieťaťa, oznámte túto skutočnosť  písomne v ,,zrkadielku“.

V nutných prípadoch, pri preberaní detí z ŠKD zákonným zástupcom, používame zariadenie elektronický vrátnik umiestnený pri vstupe do budovy školy  -  bočný vchod, príslušný zvonček oddelenia. V šatni školy si rodičia prevezmú deti  od dozorkonajúceho učiteľa /po obede/, alebo vychovávateľa.

Deti odchádzajú zo ŠKD v týchto termínoch:

Po obede v čase 12:30  13:15 dozor v šatni vykonáva určený pedagóg podľa rozpisu, vychovávateľ dieťa neodprevádza do šatne, po naobedovaní dieťa z jedálne odíde samé.

​15:00 - určený vychovávateľ odprevádza deti  do šatne, odovzdá deti rodičom.

​15:30 - určený vychovávateľ odprevádza deti  do šatne, odovzdá deti rodičom.

16:00 - určený vychovávateľ odprevádza deti  do šatne, odovzdá deti rodičom.

​16:00 – 17:00 - deti odchádzajú domov priebežne, vychovávateľ zo Stretávacieho klubu na základe výzvy rodiča prostredníctvom  elektrického vrátnika, alebo písomnej požiadavky zákonného zástupcu pošle dieťa do šatne. Službu konajúci pedagóg odovzdá dieťa rodičovi.

Mimo vyznačené termíny, vychovávateľ neodprevádza dieťa z herne do šatne! Z hľadiska  bezpečnosti Vašich detí, dodržania hygieny a čistoty školy, Vás žiadame, aby ste si deti preberali pri bočnom východe z budovy školy.

Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie. 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria