Navigácia

Základné informácie o ŠKD Vnútorný poriadok ŠKD Organizácia činnosti, režim dňa v ŠKD Dokumenty ŠKD SNEHULIENKA Európsky týždeň športu Úcta k starším Pasovanie prvákov Štoplíkovo - Halloween Jeseň na radvanskom kopci Sánkovačka Aktuálne oznamy Tihányiovský kaštieľ Regionálna výchova Deň architektúry Helloween Tvoríme počas karantény Bociany ŠKD v šk.r. 2022-2023

Školský klub

Organizácia činnosti, režim dňa v ŠKD

Činnosť školského klubu sa uskutočňuje v dňoch školského vyučovania v čase : od 6,30 hod. do 7,40 hod.   a    od 11,35 hod.  do 17,00 hod.

 6:30 – 7:40

Príchod detí do ŠKD, hry v klubovni, oddych, relaxácia

7:40 – 7:55

Presun do tried, príprava pomôcok na vyučovanie

11:35,12:30  13:20

Príprava na obed, obed, oddychové zamestnania, počúvanie rozprávok, relaxačné cvičenia, stolové hry, hry so stavebnicami, voľné kreslenie

13:20 -  14:00

Tematická oblasť výchovy - činnosti detí zamerané na esteticko-výchovnú, telovýchovnú, zdravotnú, dopravnú, prírodovednú, environmentálnu, pracovno - technickú,  spoločensko – vednú oblasť výchovy

14:00 – 15:00

 

15:00 – 15:30

                                              

Rekreačná činnosť, pobyt vonku, športová činnosť, vychádzky, spontánne hry

 

Hygiena – olovrant, odchod detí domov

 

 

15:30 – 16:00

Príprava na vyučovanie, precvičovanie prípravných cvikov na písanie, didaktické hry, čítanie, starší - individuálne vypracovanie domácich úloh , individuálne zamestnanie – hry, odchod detí domov

16:00 – 17:00

 

 

Stretávacie oddelenie – činnosť podľa individuálneho záujmu detí: kreslenie, spoločenské pohybové, stolové hry, sledovanie DVD, odchod detí domov.

(Uvedený čas jednotlivých aktivít je orientačný, môže sa pohybovať podľa obsahu aktivít a zručností detí. )  

 

Prajeme Vám aj Vašim deťom veľa radosti a úspechov. Tešíme sa na spoluprácu.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria