Navigácia

Školský poradca

Prijímacie pohovory na stredné školy

Talentové skúšky: 1. termín  4. - 6.  05. 2022

                                       2. termín  11. - 13. 05. 2022

1. kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií): 

                                1. termín    2. - 3. 05. 2022                                                                                                                2. termín    9. - 10. 05. 2022

2. kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) - 

                                           termín       21. 06. 2022

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria