Navigácia

Školský poradca

Testovanie 9 - 2022

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9 - 2022 sa uskutoční 06. 04. 2022 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín Testovania 9 - 2022 sa uskutoční 21. 04. 2022  (štvrtok).

 

Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

Aký je cieľ Testovania 9?

 • Porovnávať výkony žiakov v testoch - ranking.

 • Získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ.

 • Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.

 • Poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Aký druh testu sa používa?
NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

 • rozdeľuje žiakov podľa úspešnosti

 • výsledkom je usporiadanie žiakov do poradia

 • najdôležitejšie je poradie žiakov

 • používa sa v meraniach veľkého rozsahu na zhrňujúce a štandardizované testovanie (napr. na výstupe zo ZŠ, externá maturita)

 • nie je to bežný školský test (písomka, koncoročná previerka, zápočtový test a pod.)

Aké sú očakávané hodnoty testu?
NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu)

 • očakávaná priemerná úspešnosť je 50 - 60 %

 • vyžaduje sa vysoká rozlišovacia sila položiek

 • spoľahlivosť (reliabilita) testu, t. j. presnosť merania - aspoň 0,80

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria