Navigácia

Projekty školy

Chceme rozumieť peniazom

Finančné vzdelávanie v spolupráci s Ekonomickou fakultou UMB.

      Na našej škole vzácnu návštevu  pani Doc. RNDr. Janu Špirkovú, PhD z Ekonomickej fakulty UMB. Pre žiakov  pripravila  zaujímavú prednášku-workshop z oblasti poisťovníctva a poistenia na Slovensku. Žiaci si mohli overiť svoje doterajšie vedomosti z tejto témy finančného vzdelávania a zároveň  získali nové, ktoré im majú pomôcť lepšie sa orientovať  v životných istotách a rizikách.

     Žiaci 8. a 9. ročníka v znamení spoznávania zákutí sveta financií dnešnej doby sa v rámci a projektu Chceme rozumieť peniazom na Ekonomickej fakulte UMB zúčastnili prednášky s názvom Kryptomena pod vedením prof. Ing. Emílie Zimkovej, PhD.   

     Pani profesorka nám pútavým a veku primeraným spôsobom priblížila poznatky a zaujímavosti zo sveta peňazí – konkrétne zo života najznámejšej kryptomeny označovanej ako BITCOIN. Za ochotu a čas, ktorý nám venovala jej patrí naše úprimné poďakovanie.

     Odozvy žiakov na prednášky boli pozitívne. V triedach sa rozvírili diskusie o prínosoch a úskaliach tejto meny.

     Sme veľmi radi, že sme dostali možnosť rozšíriť svoje obzory a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Foto tu.

Projekt je spolufinancovaný z Nadácie SLSP v sume: 2 258,85 €

Cieľom projektu je pomôcť deťom rozumieť svetu financií. Ukázať im ako môžu riešiť úlohy

a situácie, s ktorými sa stretnú v bežnom živote.

Z projektu sa zaplatilo 300 kusov pracovných zošitov pre žiakov, licencia programov na podporu finančnej gramotnosti: Viac ako peniaze a JA A PENIAZE, vzdelávanie učiteľov a pokladničky pre triednych učiteľov.

Organizácie, s ktorými na projekte spolupracujeme:

Junior Achievement Slovensko, n.o.

Zaškolenie našich učiteľov a zapájanie žiakov do programov na podporu finančnej gramotnosti, Viac ako peniaze ( 2. stupeň) a JA A PENIAZE (1. supeň).

Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prednášky a workshopy na podporu finančnej gramotnosti

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria