Navigácia

Žiacky parlament

Činnosť školského parlamentu

Stretávame sa v učebni č. 24. Žiaci školského parlamentu sa podielajú na:

projektoch školy

akciách v škole

dodržiavaní školského poriadku

školských výletoch

 

 

a svojími nápadmi pomáhajú napredovať škole. Zodpovední vyučujúci za chod parlamentu:

Mgr. Tomáš Brna

Mgr.  Zuzana Kukurová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria