Navigácia

Poplatky do MŠ

 

POPLATOK ZA MŠ: 

Rodič uhrádza poplatok  za MŠ do 10 dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac na číslo účtu: ČSOB banka 

SK98 7500 0000 0040 1717 5876 

Doplňujúce údaje: meno dieťaťa, poplatok za MŠ 

Variabilný symbol: dátum narodenia 

 

 

POPLATOK ZA ŠJ: 

Strava sa uhrádza za daný mesiac podľa počtu dní v danom mesiaci na číslo účtu: 

SK94 7500 0000 0040 1717 5948 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria