Navigácia

Zákaz prezenčného vzdelávania na 2. stupni

Nadpis

Podľa  Vyhláška 270.pdf Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územných obvodoch okresov Banská Bystrica a Brezno od 1.12.2021 sa zakazuje prezenčné vzdelávanie 2. stupeň základných škôl, vrátane detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria