Navigácia

Ponuka zamestnania

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Radvanská 1,informuje o voľných pracovných pozíciách:

 

- Učiteľ/lia s predmetmi - matematika, slovenský jazyk, anglický jazyk, technika, informatika

s nástupom od 1. septembra 2023.

 

 

Kvalifikačné predpoklady v súlade v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. v zmysle zákona č.138/2019 Z.z.

Základná zložka mzdy závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, profesijný životopis, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, motivačný list, prehľad odbornej praxe, súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Žiadosť je potrebné poslať najneskôr do 3.4.2023 na adresu školy : Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo elektronicky na adresu skolaradvan@skolaradvan.sk

 

Kontakt: t. č.: 048/416 1927

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria