Navigácia

Stravné na rok 2023 Stravovací systém

Školská jedáleň

Stravné na rok 2023

Vážení rodičia, 

dňa 01.01.2023 nadobudne účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 15/2022, ktorým sa mení výška úhrady zákonného zástupcu za stravovanie.

(viď. tabuľky) 

 

Veková skupina stravníkov 

Raňajky 

Desiata 

Obed 

Olovrant 

Nákup potravín 

Úhrada zákonného zástupcu 

stravník MŠ pri ZŠ 

 

0,50 

1,20 

0,40 

2,10 

Stravník ZŠ 1. stupeň 

 

 

1,70 

 

1,70 

Stravník ZŠ 2. stupeň 

 

 

1,90 

 

1,90 

 

Veková skupina stravníkov 

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov 

stravník MŠ pri ZŠ 

9€/mesačne paušál 

Stravník ZŠ 1. stupeň 

0,80€/ jeden odobratý obed 

Stravník ZŠ 2. stupeň 

0,80€/ jeden odobratý obed 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria