Navigácia

Školský poradca

Prijímacie pohovory na stredné školy

Prihláška na stredné školy: 2021-2022_Prihláška_na_SŠ.docx

Talentové skúšky: termín   15. 03. - 30. 04. 2022

1. kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií): 

                                          1. termín    09. 05. 2022                                                                                                                          2. termín    12. 05. 2022

2. kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) - 

                                           termín       21. 06. 2022

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria