Navigácia

Kontakt

Školská psychologička

Školské psychologičky sú aj na Facebooku. Vytvorili sme pre Vás stránku

"Školská psychologička ZŠ Radvanská". Stačí kliknúť TU.

 

 

Kto sme?

Mgr. Zuzana Dianová

 

Som tu najmä pre žiakov, ich rodičov/zákonných zástupcov, pre učiteľov a vychovávateľov. Budem rada, keď ma kontaktujete s akoukoľvek požiadavkou, či otázkou. Mnoho problémov a starostí sa dá ľahšie a rýchlejšie vyriešiť hneď na začiatku. 

 

Kontakt: zuzana.dianova@zsradvan.info, psychologzsradvan@gmail.com, 048/32 18 136

Konzultácie pre rodičov: Stretnutie je potrebné si dohodnúť mailom, osobne alebo cez triednu učiteľku/učiteľa. Čas si dohodneme podľa potreby.

 

Nájdete ma na 1.stupni (od hlavného vchodu vľavo), 1.poschodie, kancelária č. 49.

 

Hlavnou náplňou mojej práce je:

 • pomáhať žiakom s ich výchovno-vzdelávacími alebo osobnými ťažkosťami,
 • prispievať k dobrej vzájomnej spolupráci školy a rodiny, a všetkých zainteresovaných strán v systéme školy,
 • vyvíjať takú spoluprácu a aktivity, ktoré podporujú školskú úspešnosť žiaka a jeho osobnostný rast,
 • vytvárať atmosféru bez stresu, napätia a úzkosti,
 • poskytnúť rodičom informácie a kontakty na ďaších odborníkov a poradenské centrá,
 • vyvíjať také aktivity, ktoré zlepšujú vzťahy medzi žiakmi a posilňujú schopnosť pomáhať, dôverovať a spolupracovať.

 

 

Mgr. Janka Pilková, PhD.

Som k dispozícii žiakom, pedagógom, rodičom aktuálne mailom na: pilkova1@zsradvan.info

Denne v čase od 7:30 do 15:30 (po mailovej dohode, možnosť telefonického poradenstva či videoporadenstva a konzultácií).

Nájdete ma v kancelárii č. 66 (druhé poschodie).

 

Moja kvalifikácia:

- Absolventka vysokoškolského štúdia v odbore psychológia- pedagogika na PF UMB (2004-2009)

- Doktorandské štúdium absolvovala na katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB (Téma dizertačnej práce: Rozvíjanie emocionálnej inteligencie u žiakov mladšieho školského veku)

- Absolventka rozširujúceho štúdia v odbore špeciálna pedagogika – poradenstvo (2009-2012) (Téma ZP: Poruchy autistického spektra – Integrácia žiaka s Aspergerovým syndrómom do bežnej základnej školy)

Absolventka špecializačného štúdia v odbore školská psychológia (2010-2012)

(Téma ZP: Vstup školského psychológa do procesu integrácie žiaka s Aspergerovým syndrómom)

 

Oblasť prevencie a intervencie na prvom stupni zabezpečujem akreditovane, prostredníctvom programu Druhý krok

 

Podpora v čase dištančného vzdelávania ALEBO Deti a karanténa v čase COVID- 19

Sme tu pre teba/pre Vás aj online.

Aj keď nie si v fyzicky v škole, sme tu pre teba, môžeš sa nám ozvať :)

 

Tiež ti ponúkame pár tipov, ako na školu doma - Ako sa nezblázniť z domácej školy

Ako sa efektívne učiť

Myšlienkové mapy

Stiahnuť si môžeš aj:

Denník duševnej pohody - dostupný TU

Rozprávku "Ty si môj hrdina" dostupnú TU

Tipy ako zvládnuť dištančné vzdelávanie - dostupné TU

 

Ak chceš rozvíjať svoju pozornosť a ovládaš základy angličtiny odporúčam online cvičenia dotupné TU

 

Tipy pre žiakov a ich rodičov, ako doma netráviť čas len za počítačom, ale sa aj hýbať a napredovať. Odporúčam využiť ako prestávku počas vyučovania, alebo aktívnu chvíľu pred plnením domácich úloh.

Cvičenie na koordináciu mozgových hemisfér: TU aj TU

 

Užitočné linky pre žiakov

 • Ak si sa ešte neodhodlal/la školskú psychologičku navštíviť , tak ti odporúčam pozrieť si nasledovné stránky:

Poradňa pre mladých – Ipčko - http://ipcko.upside.sk/

Projekt „Neboj sa byť normálny“ – videá, ktoré Vás možno presvedčia, že je sa nemusíte báť vyhľadať pomoc http://ipcko.upside.sk/nase-projekty/neboj-sa-byt-normalnym/

Projekt „Gauč“  a videoprezentácie ako jeho súčasť: Oplatí sa pozrieť:  http://ipcko.upside.sk/nase-projekty/gauc/

 

Užitočné  linky pre rodičov a učiteľov:

psychologické poradenstvo

špeciálno-pedagogické poradenstvo

http://goo.gl/sA08DV   - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  Banská Bystrica

http://goo.gl/w1ko3S  - 10 zásad výchovy 1.časť

http://goo.gl/Qf7OQB  - 10 zásad výchovy 2.časť

http://goo.gl/NIfH3v  - Jemnocitný rodič a vzťahová väzba

http://goo.gl/cKQVmV  - Metodicko- informatívne materiály ministerstva školstva

http://goo.gl/seO4Zi  - e-aktovka

http://goo.gl/C6fUX5  - Učiteľské noviny

METODICKÉ príručky pre učiteľov - edukácia žiakov so ŠVVP

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria