Navigácia

Školská psychologička Pre žiakov Pre rodičov Ako zvládať situácie, v ktorých je ohrozená potreba bezpečia

Psychologické poradenstvo

Školská psychologička

Školské psychologičky sú aj na Facebooku. Vytvorili sme pre Vás stránku

"Školská psychologička ZŠ Radvanská". Stačí kliknúť TU.

 

 

Kto som a ako je ma možné kontaktovať?

Mgr. Zuzana Dianová: zuzana.dianova@zsradvan.info, 048/32 18 136

Nájdete ma na 1.stupni (od hlavného vchodu vľavo), 1.poschodie, kancelária č. 49.

 

Som tu najmä pre žiakov, ich rodičov/zákonných zástupcov, pre učiteľov,  vychovávateľov ako aj asistentov učiteľov.

Milí žiaci, poteším sa, keď ma budete kontaktovať s akoukoľvek požiadavkou, či otázkou. Mnoho problémov a starostí sa dá ľahšie a rýchlejšie vyriešiť hneď na začiatku. 

Aj keď nie si v fyzicky v škole, som tu pre teba, môžeš sa mi ozvať :)

Som tu pre teba/pre Vás aj online.

 

Konzultácie pre rodičov: Stretnutie je potrebné si dohodnúť mailom, osobne alebo cez triednu učiteľku/učiteľa. Čas si dohodneme podľa potreby.

 

Hlavnou náplňou práce školského psychológa je:

 • pomáhať žiakom s ich výchovno-vzdelávacími alebo osobnými ťažkosťami,
 • prispievať k dobrej vzájomnej spolupráci školy a rodiny, a všetkých zainteresovaných strán v systéme školy,
 • vyvíjať takú spoluprácu a aktivity, ktoré podporujú školskú úspešnosť žiaka a jeho osobnostný rast,
 • vytvárať atmosféru bez stresu, napätia a úzkosti,
 • poskytnúť rodičom informácie a kontakty na ďaších odborníkov a poradenské centrá,
 • vyvíjať také aktivity, ktoré zlepšujú vzťahy medzi žiakmi a posilňujú schopnosť pomáhať, dôverovať a spolupracovať.

 

Oblasť prevencie a intervencie na prvom stupni zabezpečujeme akreditovane, prostredníctvom programu Druhý krok.

Poskytujeme diagnostiku a tréning podľa metódy Dr. Sindelar - Deficity čiastkových funkcií

 

Užitočné  linky pre rodičov a učiteľov:

psychologické poradenstvo

špeciálno-pedagogické poradenstvo

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Banská Bystrica

10 zásad výchovy 1.časť

10 zásad výchovy 2.časť

Jemnocitný rodič a vzťahová väzba

 

http://goo.gl/C6fUX5  - Učiteľské noviny

METODICKÉ príručky pre učiteľov - edukácia žiakov so ŠVVP

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria