Navigácia

Rada školy

 

Výsledky volieb – zástupcovia rodičov:

 

 

ŠTATÚT__RADY__ŠKOLY.docx

 

Členovia rady školy:

Bc. Ivona Benedeková delegovaný zástupca zriaďovateľa

Erika Karová  delegovaný zástupca zriaďovateľa

Mgr. Anna Martišovičová  delegovaný zástupca zriaďovateľa

Milan Smädo  delegovaný zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Eva Tonhajzerová zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ

Mgr. Laura Ivanová  zástupca pedagogických zamestnancov MŠ  

Anna Zacharová zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠ, MŠ

Erika Boorová zástupca zákonných zástupcov detí ZŠ

Ing. Peter Fabok  zástupca zákonných zástupcov detí ZŠ  

Mgr. Marek Ondráš  zástupca zákonných zástupcov detí ZŠ     

doc. Ing. Kristínu Pompurovú, PhD. zástupca zákonných zástupcov detí MŠ    

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria