Navigácia

Ciele

...chceme, vieme, dokážeme, ponúkame:

 • organizovaním exkurzií a besied kladne vplývame na rozvoj myslenia našich žiakov,
 • vzbudzujeme lásku k rodnej reči, záujem o čítanie a motivujeme k vlastnej tvorbe,
 • dohovoríme sa anglicky, nemecky a rusky,
 • dosahujeme výborné výsledky v krajských i v okresných kolách olympiády nielen v cudzom jazyku,
 • vyhrávame matematické a informatické súťaže,
 • krásne výsledky zdobia našu školu i v oblasti fyziky, chémie a biológie,
 • máme vynikajúcich športovcov,
 • estetické cítenie rozvíjame návštevou galérií, múzeí, kultúrnych predstavení
 • rozvíjame nielen výtvarné nadanie, ale i talent v oblasti hudby, tanca a spevu,
 • nadväzujeme na dlhoročnú tradíciu spevokolov radvanských žiakov,
 • vyzdvihujeme činnosť nášho folklórneho súboru,
 • cítime prínos obľúbeného hudobno-dramatického krúžku,
 • naša škola je miestom, kde možno tráviť zmysluplne voľný čas,
 • záujmové aktivity nás spájajú,
 • spolupracujeme s rodičmi,
 • pracujeme v príjemnom prostredí a priateľskej atmosfére,
 • výborné výsledky našich žiakov sú dôkazom veľmi dobrej spolupráce všetkých pedagógov našej školy,
 • chceme pokračovať ďalej – s láskou a odhodlaním,
 • sme tu pre Vaše deti už viac ako 60 rokov...

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria