Navigácia

Špeciálny pedagóg

Som tu pre Vás!

Som tu pre všetky deti, ktoré sú nejakým spôsobom znevýhodnené oproti ostatným deťom, a vzdelávanie u nich, aj napriek všetkým predpokladom, nenapreduje ako u iných detí. Znevýhodnenie týchto detí môže vyplývať napr. z porúch učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia), porúch správania (ADHD, ADD), porúch autistického spektra, fyzického hendikepu (poruchy zraku, sluchu, pohybového aparátu, ...), alebo z rôznych iných zdravotných dôvodov, kedy vymeškávajú veľkú časť školskej dochádzky.

Spolu s inkluzívnym tímom (školská psychologička, školská sociálna pedagogička, školská poradkyňa, asistenti učiteľov) sa snažíme vytvárať pre všetky deti príjemné prostredie, ktoré potlačí negatívne myšlienky z neúspechu, aby každé dieťa mohlo zažívať radosť z vlastného napredovania a zlepšovania.

Ako školská špeciálna pedagogička pracujem s deťmi na individuálnych stretnutiach, kde pomocou hier, úloh, či pracovných listov rozvíjam chýbajúce zručnosti detí, a tým spolu budujeme zdravé sebavedomie, aby lepšie „zapadli“ medzi svojich rovesníkov.

Spolupráca s rodinou je v tomto prípade veľmi potrebná a žiadaná.

Preto, ak budete mať akékoľvek otázky, prosím, kontaktujte ma na adrese: zuzana.mravcova@zsradvan.info

a dohodneme si prípadné stretnutie.

Prajem Vám veľa síl pri starostlivosti o Vaše detičky

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria