Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
Email školy: skolaradvan@skolaradvan.sk
Email na správcu obsahu: peter.kovac@zsradvan.info
Telefón: Základná škola: 048/4161927
Materská škola: 048/289 9177
Školská jedáleň: 048/4162054
Správca počítačovej siete: 048/3218155
Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668
Adresa školy: Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
Slovakia
Email na zodpovednú osobu GDPR: zodpovednaosoba@fanco.sk
Správca počítačových sietí: Jozef Baláž
technikzsradvan@gmail.com
jozef.balaz@zsradvan.info
Riaditeľka: Mgr. Katarína Príbojová
Telefón: 048/4161927

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria