Navigácia

Školská psychologička Pre žiakov Pre rodičov Ako zvládať situácie, v ktorých je ohrozená potreba bezpečia

Psychologické poradenstvo

Pre rodičov

Na ťažkosti žiakov najčastejšie upozornia rodičia alebo učitelia. Ak má škola svojho psychológa, má dieťa možnosť odbornej starostlivosti priamo v jemu známom prostredí.

Akonáhle zistíme, že je potrebné sa so žiakom zaoberať individuálne a je potrebné pravidelné stretávania sa so žiakom, budete kontaktovaní a informovaní.

Konkrétny spôsob spolupráce a realizácie psychologickej intervencie/pomoci je vždy spresnený a dohodnutý s rodičom/zákonným zástupcom.

Občas sa stane, že sa žiak príde "len" vyrozprávať. Trápia ho kamarátske vzťahy, problémy s dievčaťom/chlapcom, má toho veľa v škole a občas aj doma. Prosím, nezakazujte a nebráňte tomuto kontaktu s nami. Ak by to boli závažné veci, určite Vás kontaktujeme! Veľakrát deťom stačí, že situáciu rozoberieme a dieťa objaví aj iný uhol pohľadu. Spoločne sa snažíme meniť prístup, správanie alebo nazeranie na situáciu. Pre nás je to spôsob, akým si so žiakmi budujem dôveru a veríme, že ak v budúcnosti budú mať naozaj vážny problém, nebudú sa báť za nami prísť.

 

Môžete sa na nás obrátiť:

 • pri adaptácii nového žiaka alebo prvákov,
 • pri ťažkostiach v učení (neprospievanie, učenie sa pod svoje možnosti, vynaložené úsilie nezodpovedá výsledkom v škole, postupy práce so žiakmi s poruchami učenia, domáca príprava, ako sa efektívne učiť),
 • pri žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (integrovaný žiak), dodržiavaní a efektívnosti individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, vysvetlenie stanovenej diagnózy a jej prejavy v škole a doma,
 • ak na dieťati/žiakovi pozorujete hyperaktivitu, impulzivitu, agresivitu, pasivitu, strach, trému a úzkosť,
 • ak máte podozrenie na poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie, depresiu alebo iné,
 • pri riešení problémov sociálnych vzťahov žiakov v triede, žiakov odmietaných triedou, pri podozrení na šikanu,
 • ak zlyháva komunikácia učiteľ – rodič,
 • ak si potrebujete overiť, či sú Vaše výchovné postupy správne (pomoc pri zmene),
 • ak je Vaša rodinná situácia náročná a negatívne ovplyvňuje dieťa,
 • ak si potrebujete overiť, či správanie a prežívanie Vášho dieťaťa sú v poriadku alebo potrebuje pomoc.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria