Navigácia

O ANGLICKOM JAZYKU

Žiaci druhého stupňa našej školy používajú na anglickom jazyku štvrté vydanie učebníc PROJECT.

Tieto učebnice spĺňajú medzinárodné požiadavky na výučbu anglického jazyka podľa Európskeho referenčného rámca pre znalosť cudzích jazykov. V priebehu svojho štúdia na druhom stupni žiaci postupujú od úrovne A1 na úroveň A2/B1. Zároveň získavajú potrebné spôsobilosti na zvládnutie zodpovedajúceho testovnia. 

Kliknutím na obrázky učebníc sa dostanete k doplňujúcim úlohám pre jednotlivé úrovne.

 

                   ​​​​​​ ​

             

              úroveň A2:

                         

 

              úroveň B1:

                          

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
  Radvanská 1, Banská Bystrica, 974 05
 • Základná škola: 048/4161927
  Materská škola: 048/289 9177
  Školská jedáleň: 048/4162054
  Správca počítačovej siete: 048/3218155
  Zodpovedná osoba GDPR: 0948481668

Fotogaléria